Paukštis, perkūno oželis

Regėti jį – darbo permaina.