Perkūnas

Perkūną trankantis girdėti – greitą oro pasikeitimą;

Matyti perkūną trenkiant į medį – netikėtus nuostolius;

Būti pačiam perkūno pritrenktam – netikėtą ligą arba skurdą;

Matyti perkūno pritrenktą žmogų – saugokis netikėtos nelaimės.