Pjūklas

Regėti jį – įvyks tavo troškimai;

Pjauti – klotis.