Prašymas

Klausyti jo – įgyti reikšmės;

Atmesti -prarasti ką nors;

Prašyti ko nors iš kito – didelius rūpesčius ir vargingą gyvenimą;

Prašyti iš savo gimdytojų ko nors ir išprašyti – ko prašai, to negausi;

Jeigu kas nors tave prašo – išdidumą ir garbe;

Prašyti didelį turtuolį – saugokis, kad jis tavęs nenuvarytų į kalėjimą.