Prisiekti

Prisiekti kieno nors naudai sapne – paveldėjimas, bet tie turtai svetimų žmonių;

Prisiekti varguoliui – blogos žinios, turtuoliui – linksmybės.