Psalmės, giesmės

Psalmes giedoti – atsivertimą į tikėjimą;

Psalmes girdėti kitą skaitant arba giedant – sunkų ir nereikalingą darbą.