Pulkas

Pulką kariuomenės matyti – didelį pasisekimą tarp draugų;

Pulką moterų matyti arba su jomis kalbėti – saugokis su moterimis susipykti, kad negautum į kailį;

Pulką elgetų matyti – saugokis sunkaus vargo;

Pulką policininkų matyti – saugokis skriaudos.