Pūslė

Regėti ją lekiant – gauti naujų pareigų;

Pakilti ja – naudingas darbas;

Kylanti aukštyn – negalėti pasipelnyti;

Krintanti žemyn – tavo sumanymai nueis niekais.