Putpelės

Regėti jas – žinios iš tolimų kraštų, girdėti – įvyks vienas tavo noras