Pyktis

Jausti jį – baigti keblų, santykį;

Regėti supykus – bloga draugija.