Rėkimas, rėkti

Rėkti ir neišrėkti – didelę, nelaime;

Rėkti dėl išsigandimo – sunkų ir vargingą gyvenimą: rėkti ant savo mylimo žmogaus – saugokis vargingo gyvenimo.