Rojus

Būti jame – būti apsaugotam nuo visokių pavojų.