Širdis

Širdį žmogaus matyti – didelį sunkumą;

Širdį ligonio matyti – pasigailėjimą ir geraširdiškumą;

Jeigu kas nors tavo širdį pervėrė – moterims širdies skausmus, o vyrams piktumą;

Širdį matyti į daug gabalų suplyšusią – niekas negalės atitaisyti tau padarytos skriaudos;

Širdį kraujuotą matyti – saugokis nepadorių žmonių.