Suvažinėjimas

Suvažinėti ką – netikėtas priešo nugalėjimas;

Suvažinėtam būti – išsisukti iš bėdos.