Svarstyklės

Svarstykles matyti arba ką nors su jomis sverti – saugokis nemalonių bylų, kad išvengtum kalėjimo;

Sudaužyti svarstykles – didelius nuostolius;

Jeigu panelė su vyriškiu sveriasi svarstyklėmis, tad kuris daugiau svers, tas bus teisingesnis;

Pirkti svarstykles – greitai pradėsi kokį nors biznį.