Šventasis paveikslas

Regėti jį – džiaugsmas;

Nukabinti – nedėkingumas;

Sunaikinti – nelaimė;

Regėti veidrodyj – liga.