Šventasis

Šventąjį matyti arba su juo kalbėti – atsikelsi per rūpesčius iš vargų;

Šventuoju pačiam būti – saugokis išdidumo, kad per jį nenukentėtum;

Šventuosius giedant girdėti – didelį nesusipratimą savųjų tarpe.