Švilpimas

Girdėti švilpiant – dreba dėl tavęs;

Švilpti – nepadoriai elgtis;

Švilpti ir nešvilpti – patirsi nemalonumą.