Troba

Statomą regėti – darbštumas;

Keltis į naują trobą – geros gyvenimo sąlygos;

Griūvanti – kliūčių pergalėjimas;

Nebaigta statyti – neramios dienos;

Liepsnojanti – sudrumstas džiaugsmas.