Ūdra

Susapnuoti, kad gaudai – deja, laimė, sėkmė, šį kart nusisuks.