Ugnis

Kurti ją – patirsi meilę;

Gesinti – reikėtų dabartinius mesti savo sumanymus;

Skaisčiai liepsnojanti – nesudrumstas džiaugsmas, reikalai klostysis gerai;

Su dūmais – nelaimingas nesusipratimas;

Degantį namą sapnuoti – gresia pavojus gyvybei;

Šiaip ugnį sapnuoti – reiškia, kad dabartinės svajonės, viltys bus sunkiai įgyvendinamos.