Uodai

Uodus susapnuoti – plepalai ir liūdesys;

Jei sapne uodas įkanda – trumpai sunegaluosi.