Uodega

Turėti ją – laimė ir džiaugsmas;

Šiaip uodegą sapnuoti – nemalonumai.