Uogienė

Valgyti ją – meilės smagumėliai;

Regėti ją – plepalai, apkalbos.