Uola

Regėti ją – darbas;

Užkopti ant jos – troškimų įvykimas;

Nuvirsti nuo jos – netekti draugų ir giminaičių;

Labai aukšta – dideli sumanymai.