Uostas

Regėti jį – tolima kelionė, džiugios naujienos;

Įplaukti į jį – rimtis ir laimė