Utėlės

Turėti jų – nemalonus įvykis, pasibaigiąs geruoju;

Labai didelės – pinigai, turtas.