Uždusimas

Uždusti sapne – išsisuksi iš keblios padėties.