Ūžimas

Vėjo – nuotykis;

Vandens – nuotykis kelionėje.