Užpuolimas

Būti užpultam – blogos žinios;

Šiaip susapnuoti užpuolimą – nelaimė, nesėkmė dabrtiniuose reikaluose.