Vilkas

Regėti – labai ką įpykdysi;

Girdėti jų staugimą – būsi iš visų šalių puolamas;

Būti vejamam – turi nenumaldomą priešą.