Vinis

Raštijų – viltys įvyks;

Kalti jas – tinkamai nusistatysi;

Tiesinti – taupumas;

Dirbti – darbuosies naudingai sau ir kitiems.