Vokietis

Matyti – saugokis visokių išnaudotojų;

Vokietaity matyti arba su ja kalbėtis – moterims švaros pamėgimą, o vyrams gerą žmoną;

Vokietaitę matyti baltais rūbais – laimingą gyvenimą šeimoje.