Vynas

Gerti jį – tavo rūpesčiai neis niekais;

Raudonas – visados esi nusiteikęs;

Baltas – būsi patenkintas;

Palieti jį – pražudyti savo laime.