Žiogas

Girdėti arba jį matyti – gyvenimo apsunkinimas;

Žiogą matyti ką nors įsikandusį – saugokis slaptų vagių, kad netektų nukentėti;

Žiogą šokantį per šieną matyti – saugokis visokių limpamų ligų;

Žiogą pagauti ir duoti nuo rankos karpą nukąsti – karpų išnykimą.