Žirniai

Regėti arba raškyti jų ankštis – turto padidėjimas;

Valgyti – būsi nekaltai kaltinamas bjauriu darbu;

Žydį – įmonės klotis.