Žmogžudys

Apsiginklavusį matyti – saugokis netikėto užpuolimo;

Žmogžudžių užpultam būti – greit pasirūpink paslėpti savo turtą, kad neįvyktų apiplėšimas;

Matyti žmogžudį suimtą – visų pavojų pašalinimą.