Žvakė

Sapnuoti žvakę ir uždegti – Jus neteisingai apkaltins;

Kita reikšmė – rasite naujų draugų;

Žvakę užgesusią matyti – kankins prisiminimai;

Jei sapne žvakė baigianti degti – ilgas gyvenimas;

Sulaužytą žvakę sapnuoti – išdavystė;

Jei žvakė blykčiojanti – gedulas;

Žvakę gauti dovanų – žmonių palankumas;

Žvakė degančią matyti – atsitiktinumas suves su senais draugais, turėsite pramogų;

Matyti daug užgesusių žvakių – netektis;

Žvakę užpūsti (gesinti) – netikėta parama arba liūdni įvykiai ir vilčių neišsipildymas;

Matyti daug degančių žvakių – susidomėsite religijos ir tikėjimo klausimais;

Nešioti degančią žvakę – laimingos atmainos;

Matyti žvakutes prie karsto – gresia tau žiauri nelaimė.