Žydas

Žydą matyti – geras biznis;

Žydę seną matyti – saugokis apgaulės;

Žydę jauną matyti – greit būsi apgautas;

Žydę gražiai pasirėdžiusią matyti – gerą sandėrį;

Būti pas žydą svečiuose – teks su žydais turėti reikalų;

Žydų macus valgyti – saugokis žydų tikėjimą viešai girti;

Žydiškai su žydais kalbėti – biznyje gerą pasisekimą.