Įtaiga

Sapne kažką paveikti įtaiga – kažkam padėsi; Pačiam būti paveiktam – valios trūkumas.

Įtarimas

Sapne įtarti ką nors blogai darant – rodo, kad dabartiniai sumanymai klaidingi, nieko verti, ateitį gali gailėtis dėl jų; Sapne įtariamam būti – pasmerkimas, nuteisimas.

Įžeidimas

Įžeisti sapne ką nors – realiai pats būsi įžeistas; Sapne įžeistam būti – dabartiniai reikalai pasiseks į gerą.

Įkurtuvės

Sapne švęsti savo įkurtuves, ar jose dalyvauti – permainos, nauji įvykiai.

Įnagiai

Matyti įnagius – daug bus triukšmo dėl niekų.

Įrėminimas

Sapne įrėminti paveikslą – šaus gera mintis, sumanymas, gerai panaudosi pinigus.

Įsiklausymas

Įsiklausyti į kito patrimus – išsiaiškinsi apgavystę ar tiesiog išaiškės apgavystė.

Įsimylėjimas

Įsimylėti, pamilti būtent sapne – smulkūs nusivylimai; Įsimylėjusiu sapne būti – ateina sėkmės laikotarpis; Padėti įsimylėjusiems sapne – esi nuoširdus; Matyti kitus įsimylėjusius žmones – priklausomybė nuo kito žmogaus.

Įdrėskimas

Įdrėskimas gali reikšti, kad bus įžeista savimeilė.

Įdubimą

Matyti įdubimą – saugokis nelaimės; Darbininkus lyginančius įdubimą matyti – visų pavojų pašalinimą; Daug įdubimų dirvoje matyti – tavo gyvenimas yra sunkus, nes vieną dieną turi malonią ir gerą, o visas kitas liūdnas; Į įdubimą įpulti – saugokis parengtos nelaimės.

Įkandimas

Šuns – nuostolis; Kirmino – turi pavyduolių ir priešų; Žmogaus – nenorėtas įskaudinimas.