Lyguma

Lyguma – ramios dienos.

Lūpos

Lūpas dideles matyti – saugok savo turtus, kad kiti neeikvotų; Negalėti atčiaupti lūpų – netikėtą limpamą ligą; Atkištas lūpas matyti – nesusivaldymą; Sužeistas lūpas matyti – saugokis, kad už liežuvį negautum nuo ko nors mušti; Lūpas sutinusias matyti – didelį paniekinimą; Lūpas apžėlusias matyti – nešvarumą ir vargus.

Lydys

Lydys – būsi apgautas.

Lupimas

Lupti ką – priešą nugalėti.

Luošas

Būti juo – sveikata; Regėti jį – rūpestis.

Lukštenimas

Lukštenti ką – tolimo giminiečio mirtis.

Lovys

Pilnas – pelnas; Dykas – neatgausi pinigų.

Lubos

Regėti jas – turi pavydninkų; Krintančios – didelis pavojus; Jei nukrenta ant galvos – galite tikėtis migrenos priepuolio.

Lova

Tuščia – artimo žmogaus mirtis; Gulėti joje – susirgimas; Nešvari – namų negarbė; Suvelta – tavo slėpinys išeis aikštėn; Gražiai paklota – rimtis; Svetimas lovoj – nesutikimas santuokoj.

Lokys

Regėti jį – laimėjimas; Baltas – esi mylimas.

Lopšys

Nevedusiems – vestuves; Vedusiems – krikštynas.

Lošimas

Lošti kortomis – apgaulingą sumanymą – biznis nesiseks; Lošiką matyti arba su juo lošti kortomis – gerą ir naudingą darbą; Pralošti pinigus – didelius nuostolius; Matyti lošikus mušantis tarp savęs – greit teks matyti nemalonių dalykų; Pačiam mušti lošikus – didelį džiaugsmą; Pralošti svetimų žmonių pinigus – nemalonumą ir nepasisekimus; Matyti lošikus gudraujant – saugokis …

Lizdas

Lizdą matyti – greit šeimyninį gyvenimą sukursi; Matyti lizde gražius paukštelius – vedusiems susilaukti sveikų vaikų, o nevedusiems – vedybų.

Lojimas

Girdėti šuns lojimą – paklausyk draugų įspėjimų.

Ligonis

Lankyti jį ir guosti – prašymas bus patenkintas; Slaugyti – džiaugsmas.

Linai

Minti juos – palikimas; Verpti – pasisekimas; Vvyrui – gėda; Deginti arba regėti degančius – nuostoliai.

Lipimas

Lipti kur nors – visuose dalykuose gerą pasisekimą; Lipti į bažnyčios bokštą – garbės pakilimą; Lipti ant namo stogo – reiškia netikėtą nustebimą; Lipti į medį ir nukristi – garbės netekimą ir nuo visuomenės pažeminimą.

Liūtas

Girdėti jį bliaunant – pavojus; Jo vejamam būti – turto netekimas; Nukauti jį – įgyti galios; Narve – įveiktas priešas.

Ligoninė

Susapnuotos ligos, ligoninės, gydytojai, sesutės, lašelinės – gali reikšti jog jus neraminanti problema yra psichologinė, dvasinis prislėgtumas, nerimas, depresijos būsena; Būti ligoninėj – liūdna žinia.

Lietus

Mažas – iškyla; Smulkus – nepasisekimas; Lietus su saule – maloni atmaina; Sulytam būti – liga; Aukso lietus – malonumas.

Liežuvis

Sutinęs – giminiečio susirgimas; Labai ilgas – pokalbiai; Rodyti kam – atremti piktą pasikėsinimą.

Liftas

Matyti liftą, bet juo nekilti reiškia, kad yra viltis ir būdas išspręsti Jus varginančias problemas, išvengiant pagundų ir nemalonumų. Sustojęs liftas – pavojai. Jeigu sapnuojate, kad kylate liftu į viršų, vadinasi, greitai pasieksite aukštą padėtį visuomenėje ir praturtėsite. Jeigu sapne liftu leidžiatės žemyn, – laukite nesėkmių. Jeigu sapnuojate, kad liftas, iš kurio išėjote, leidžiasi žemyn, …

Liepsna

Regėti ją – pinigai; Liesėti – rūpesčiai.

Lenkimasis

Lenktis kam – nuostolis, pažeminimas.

Lenktynės

Eiti lenktynių – nugalėti kliūtis; Regėti jas – neapleisk darbo.

Lentos

Lentas pjauti – vestuvės arba krikštynos.

Liepa

Regėti žydinčią – didelė laimė; Lipti į ją – tavo troškimai įvyks.