Putpelės

Regėti jas – žinios iš tolimų kraštų, girdėti – įvyks vienas tavo noras

Pyktis

Jausti jį – baigti keblų, santykį; Regėti supykus – bloga draugija.

Pypkė

Rūkyti ją – apgalvotas veikimas bus tau laimingas, sudaužyti ją – nebūsi persekiojamas.

Pyragaitis

Kepti – svečiai; Valgyti – ginčai ir nemalonumai.

Pūsti

Pūsti į kumšti – paaukosi dovaną; Į instrumentą – draugystė.

Pušynas

Pušyną matyti – gerą ir laimingą gyvenimą; Pušyne miegoti – laimingą ir malonią ateitį; Pušyną kirsti – pasitenkinimą gyvenimu; Per pušyną nakčia važinėti – slaptingą gyvenimą; Pušyną ant aukšto kalno matyti – džiaugsmą; Pušis žydinčias matyti – ligoniams ligos pagerėjimą, o sveikiems – didelį džiaugsmą moterystėje.

Pupos

Raškyti jas – visos kliūtys bus pašalintos; Valgyti – vaidai bei ginčai; Sodinti – reikalų pasisekimas; Pjauti – rūpintis ateitimi; Regėti augant ir žydint – troškimų įvykimas.

Purvas

Purvinam būti – šmeižtas; Purvinti ką – turėti piktą sumanymą; Braidyti po purvą – susidėti su blogais žmonėmis ar nemalonios žinios; Purvinti save – laimė.

Pušis

Pušis – turi ištikimų draugų.

Pūslė

Regėti ją lekiant – gauti naujų pareigų; Pakilti ja – naudingas darbas; Kylanti aukštyn – negalėti pasipelnyti; Krintanti žemyn – tavo sumanymai nueis niekais.

Puodelis

Regėti jį – būsi aplankytas moters; Sudaužyti – susipykti su pažįstamais; Mazgoti – susilaukti daug svečių.

Puodžius

Puodžius – pavojaus išvengimas.

Puokštė

Puokštė – laimė meilėje; Sapne regėti nuvytusią gėlių puokštę – ligos ir liūdesys.

Puodas

Regėti jį – turto padidėjimą, sukulti – vargas.

Pulkininkas

Regėti jį – gauti gerą vietą: Šnekėtis su juo – sutvarkysi painų reikalą.

Pulti

Pulti iš aukšto – saugokis nelaimės; Pulti iš medžio – netikėtą išgąstį; Pulti nuo arklio – greit gausi smūgį; Pulti nuo stogo – liūdesį.

Pūga

Pakliūti į pūgą – gyvenimiška audra, kuri greit praeis.

Pūkai

Pūkus žąsų matyti arba juos kedenti – didelių turtų įsigijimą; Jeigu vėjas pūkus nuneša – saugokis bankroto; Jeigu dalį pūkų vėjas nuneša – tai ir turto dalies neteksi; Būti pūkuotam – didelę gerovę; Pirkti pūkus – turtingumą; Parduoti pūkus – nuostolis.

Pulkas

Pulką kariuomenės matyti – didelį pasisekimą tarp draugų; Pulką moterų matyti arba su jomis kalbėti – saugokis su moterimis susipykti, kad negautum į kailį; Pulką elgetų matyti – saugokis sunkaus vargo; Pulką policininkų matyti – saugokis skriaudos.

Psalmės, giesmės

Psalmes giedoti – atsivertimą į tikėjimą; Psalmes girdėti kitą skaitant arba giedant – sunkų ir nereikalingą darbą.

Pudingas

Tiekti jį – esi vaikų mylimas; Valgyti – pokalbiai.

Pudra

Pudra – išdidumas.

Pudrinė

Pudrinė – gudresni tave pergudraus; Pudruoti save – nori paslėpti nusikaltimą; Pudruoti kitą – padėti kam daryti pikta.

Prijuostė

Daili – dovana; Skalbti ją – nori tave kas valdyti; Lopyti – privalai būti taupus; Pamesti – apsiriksi.

Prisiekti

Prisiekti kieno nors naudai sapne – paveldėjimas, bet tie turtai svetimų žmonių; Prisiekti varguoliui – blogos žinios, turtuoliui – linksmybės.

Prisikėlimas, atgijimas

Atgimti sapne arba prisikelti iš numirusiųjų – tai ženklas, kad turi pradėti kitaip tvarkyti savo gyvenimą, tiesiog reikia kažką keisti.

Priesaika

Prisiekti arba regėti prisiekiančius – turėti bedų.

Prigerti

Prigerti – nevykusi santuoka; Regėti prigėrusį – šykštus asmuo nuodija tau gyvenimą.

Priekalas

Regėti jį – pralaimėjimas; Kalti ant jo – turėsi darbo bei triūso.