Raupai

Regėti juos – gausi pinigų; Turėti jų – netikėtas turtas.

Ravėti, ravėjimas

Ravėti piktžoles – gali reikšti išsivadavimą iš slegiančios nemalonios įtakos, taip pat vidinio ir išorinio gyvenimo sutvarkymą; Matyti daug piktžolių – įspėjimas, kad reikia sutvarkyti savo gyvenimą, jei norite kažko pasiekti; Matyti piktžoles, augančias tvenkinio dugne -įspėjimas, kad galite patekti į spąstus; Jei matote, kad jau daug nuravėta ir nebeliko piktžolių – pozityvus asmenybės vystymasis; …

Ražančius

Rąžančių matyti – gerą ir laimingą gyvenimą; Rąžančių kalbėti – didelį nepasisekimą: matyti šerią paną; Rąžančių užsikabinusią – saugokis netikėtų apkalbų.

Rašymas

Rašyti – ryžtis ką padaryti; Atbulai – esi klastingas.

Rašytojas, autorius

Sapnuoti rašytoją – viltys išsipildys; Pačiam rašytoju būti ir rašyti straipsnius – artima laimė.

Ratai

Važiuoti juose – turi neatidėtinų reikalų; Važiuojančius matyti – iškilmė; Važiuojant išvirsti iš jų – pakeisk savo sumanymą; Matyti apvirtusius – arti nelaimė.

Ratas

Regėti jį – gyvenimas be atmainos; Greitai sukąsis – greit pasieksi tikslą; Sulūžęs – sunkumai biznyje.

Ratelis

Ratelį matyti arba juo verpti – moterims nepasisekimus, o vyrams apsunkinimą; Ratelį sulaužytą matyti – vargų baigimą; Ratelį naują pirkti – didelį ir nemalonų darbą; Ratelį seną ir sugadintą matyti – moterims – vyrų nesilankymą o vyrams – vargų pabaigimą.

Raštinė

Būti joj – patirti daug nemalonių dalykų.

Raštininkas

Regėti jį rašant – turėsi kokią bylą ar prašymą.

Rašalas

Rašalas pirkti – gauti žinią; Regėti – esi apkalbamas viršininkui; Gerti – niekus daryti.

Rašomieji reikmenys

Rašomieji reikmenys- būsi be kaltės apskųstas, piešiamosios – aukštą gausi vietą, siuvamosios – džiaugsmas.

Raštas

Jį skaityti – sėkmė.

Rankraštis

Skaityti svetimą – sužinosi naujieną.

Rankšluostis

Rankšluostis – per atsargumą išvengsi daug rūpesčių.

Rasa

Rasa ant augalų – geras gyvenimas.

Ranka

Kairė – išdavimas; dešinė – ištikimas draugas; Pamesti ranką – gausi nešti į kapus gerą pažįstamą; Plauti rankas – pagarba; Sužeistos arba suteptos rankos – nuostoliai; Sutinusios – negreit susitaikinsi; Mažutės – draugų neištikimumas; Liesti skiepyti savo ranką – saugokis limpamų ligų.

Ragana

Raganą regėti – nori tave apgauti.

Raidės

Rašyti jas – nelaimė; regėti – naujiena; Sapnuoti visą abėcėlę – privalai daug mokytis, nes greit tų žinių gali prireikt; Skaityti abėcėlę – sėkmė; Abėcėlės kitus mokyti – sulauksi didelio dėkingumo.

Raistas

Regėti jį – apkalbėjimas; Įklimpti į jį – ištiks kokia negerovė.

Raitelis

Regėti raitelį panelei – jaunikis; Turtingam – pelnas; Vargingam – geresnis gyvenimas; Lipąs nuo žirgo, ypač krintąs – sužadėtinio, draugo ar globotojo netekimas.

Raktai

Rasti juos – išvengsi rūpesčių; Pamesti – naminiai vaidai; Atrakinti duris – būsi įtartas.

Ragai

Turėti juos – nusivilti meile ir santuoka.

Ragaišis

Ragaišį valgyti – nepaprastą gyvenimą; Ragaišiu kitus vaišinti – didelį džiaugsmą; Ragaišį kepti – turtų padaugėjimą.

Radinys

Radinį rasti – didelį pasisekimą gyvenime; Rastą daiktą vėl pamesti – saugokis, kad ko nors nepamestum; Rasti auksinį daiktą – didelį džiaugsmą.