Tvora

Tvorą lentine matyti – netvarkingumą; Tvorą metalinę matyti – tvarkingumą ir didelį džiaugsmą; Matyti sulūžusią tvorą – beviltišką gyvenimą; Matyti per tvorą ką nors lipanti – saugokis blogų žmonių; Kad neapvogtų; Matyti per tvorą šokančią moterį – nemalonumai.

Tvenkinys

Tvenkinys – gausi gražų vyrą ar gražią žmoną,

Turgus

Būti jame – privalai padauginti savo žinias.

Tvanas

Tvanas – didelis pavojus tavo turtui.

Tvarstis

Nešioti ji – laisvės netekti.

Tulpės

Regėti jas – esi lengvabūdis; Skinti – verslo pakeitimas; Laistyti – gerinies kvailai mergaitei arba turi kvailą meilužį.

Tulžis

Tulžį matyti – moterims turtingumą, o vyrams gerą sveikatą; Tulžį išlieti – saugokis nelaimės; Tulžimi ką nors girdyti – neteisingumą.

Tunelis

Dalykų paaiškėjimas; Važiuoti juo – sunkumų nugalėjimas; Jeigu sapne nuolatos atsiduriate siaurame tunelyje ar minios spūstyje – kvėpavimo organų sutrikimai.

Troškimas

Trokšti ir niekur negauti; Gerti – nusivylimą savo gerais draugais; Trokšti ir stovėti prie vandens – susilaukti negailestingų žmonių, matyti kitus žmones ištroškusius ir juos pagirdyti – geraširdiškumą; Pačiam troškulį numalšinti – didelį džiaugsmą ir gerą pasisekimą.

Trys

Trys (3) – daug laimės.

Trikojis

Trikojis – slaptas susitikimas.

Triušis

Baltas – džiaugsmas; Juodas – nevykus patarnavimas.

Troba

Statomą regėti – darbštumas; Keltis į naują trobą – geros gyvenimo sąlygos; Griūvanti – kliūčių pergalėjimas; Nebaigta statyti – neramios dienos; Liepsnojanti – sudrumstas džiaugsmas.

Trobesiai

Dideli – platūs sumanymai; Maži – turi būti kuklus.

Traukinys

Šiaip sapne matyti traukinį – geras ženklas ir dažniausiai reiškia kažkokią kelionę; Važiuoti juo – meilės santykiai; Greitai važiuoti traukiniu reiškia, kad kelionėje veltui išleisite daug pinigų; Važiuoti traukiniu ir iškristi iš jo, bet nelikti vienišam ir sulaukti pagalbos reiškia, kad nereikia skubinti reikalų, viskas susitvarkys; Stengtis išlipti iš traukinio – baimė susidurti su realybe; …

Tinklas

Susipainioti jame – įsimylėjimas; Sutraukyti jį – suardysi priešų pinkles; Žvejoti juo – įsileidi į nešvarius dalykus.

Tortas

Gauti – džiaugsmas, pelnas; Valgyti – vaišės.

Tėvas

Regėti arba kalbėtis su juo – laimė, bet versle galimi keblumai, norėdami išspręsti problemas, turėsite paklausyti išmintingo patarimo; Mirštąs – nelaimė; Sergantis – liūdesys; Tėvo sapne pasiilgti – širdį grauš liūdesys; Sapnuoti, kad Jūsų tėvas miręs – blogi reikalai, viską darykite labai atidžiai; Jeigu mergina sapnuoja, kad jos tėvas miręs, vadinasi, jos mylimasis apgaudinėja ją …

Tėvynė

Palikti ją netikėta ateitis.

Tigras

Tigrą gaudyti – netikėtą rūpestį; Sapne matyti nuo Jūsų nubėgantį tigrą reiškia pergalę prieš nedraugus ir Jūsų padėties tvirtumą; Tigrą įpykusį regėti – saugokis piktų žmonių; Su tigru grumtis ir jį nugalėti – pergalė prieš priešus; Tigrą sugauti – didelį džiaugsmą ir susirūpinimą savo gyvenimu; Jeigu sapne tigras praeina pro Jus – pulsite į neviltį; …

Tiltas

Eiti per jį – gyvenimo permaina; Eiti po juo – pergalėjąs daugelį kliūčių pasieksi tikslą; Regėti iš tolo – pelninga, bet nelengva jmonė

Teta

Tetą regėti – palikimas; Kalbėti su ja – naminiai barniai.

Temperatūra

Jei sapnuojate, jog jums staiga pakilo temperatūra – būkite atsargesnis.

Tepalas

Pirkti jį – liga; Dirbti – turėsi nemalonaus darbo; Teptis juo – rūpesčiai.

Teptukas

Susidurti su negudriais žmonėmis.