Tepalas

Pirkti jį – liga; Dirbti – turėsi nemalonaus darbo; Teptis juo – rūpesčiai.

Teisėjas

Regėti jį – jausti sąžinės neramumą.

Teismas

Būti teisme – padaryti kam skriaudą; Nuteistam būti – neteksi turto ir garbės.

Telefonas

Telefonas sapne – reiškia abejones ir neišspręstas problemas; Jeigu sapnuojate telefoną, vadinasi, sutiksite draugų, kurie Jus ves iš doros kelio; Girdėti skambant telefoną gali reikšti kokį nors skubų reikalą, nenumatytą bendravimą; Jei stengiatės kažkam prisiskambinti ir nepavyksta, – reikalai klostysis rle taip, kaip norėtumėte; Jei atsiliepė ne tas asmuo, kuriam skambinote, – Jums kas nors …

Taurelė

Regėti ją – visados nusipelnysi duonos; Sudaužyti ją – baimė.

Teatras

Regėti jį – esi svajotojas; Būti jame – tavo norai įvyks.

Tarnaitė

Pasamdyti ją – būsi įtartas; Regėti – pyktis; Atleisti – neramumas dėl pokalbių.

Taukai

Matyti taukus – laimė meilėj; Lydyti juos – pilna vilčių ateitis; Pirkti – turi priešų tarp moterų.

Taurė

Regėti ją – nusipelnyti padėką; Gerti iš jos – meilės laimė; pirkti – pakvietimas; Dovanoti – visur esi mielai sutinkamas; Gauti ją dovana – rasi ištikimų draugų; Gauti sidabrinį – svarbus atsitikimas; Gauti auksiną – pakenks tau išdidumas; Sudaužyti – draugo mirtis.

Tamsa

Tamsa – ateis blogi laikai; Išeiti iš tamsos – išvengti pavojaus.

Tapymas

Regėti save nutapytą – esi mylimas ar mylima; Kitą ką – nauja pažintis; Reginį ar kokį daiktą – turto padidėjimas.

Taisymas

Taisyti ką – turi klausyti draugų patarimo.

Takas

Platus – gyvenimas be kliūčių; Siauras – būsi gundomas.

Taboka

Taboka – neištikimas esi meilėj.