Žydas

Žydą matyti – geras biznis; Žydę seną matyti – saugokis apgaulės; Žydę jauną matyti – greit būsi apgautas; Žydę gražiai pasirėdžiusią matyti – gerą sandėrį; Būti pas žydą svečiuose – teks su žydais turėti reikalų; Žydų macus valgyti – saugokis žydų tikėjimą viešai girti; Žydiškai su žydais kalbėti – biznyje gerą pasisekimą.

Žvejys

Matyti žvejus – nori tave apgauti šundraugiai.

Žviegimas

Girdėti žviegiant – gausi negerą žinią.

Žvirbliai

Daugelį regėti – nepasisekimas; Skraidantį matyti – bus tau kas nors pažadėta, bet neištesėta; Gaudyti juos – netikėtas susitikimas; Girdėti giedantį – bjaurūs pokalbiai.

Žvakidė

Su degančia žvake matyti – linksma žinia; Be žvakės – rūpestis; Nešti ją – turi gerų draugų.

Žuvys

Valgyti žuvį – galite laimėti loterijoje; Valgyti žuvienę – nuostoliai; Žvejoti žuvis – daraisi sau priešu; Mažos žuvys – rūpesčiai, liga; Jei žuvis didelė ar matote dideles žuvis – svarbus sandėris su svarbia įmone; arba liežuvavimas; Žuvies akis – nuolatinis dėmesys; Sapnuoti žuvų turgų – laukia gerovė; Gaudyti, žvejoti, žuvauti, meškerioti žuvį – nuostolingi reikalai; …

Žvaigždė, žvaigždės

Sapne regėti aiškias, spindinčias žvaigždes – stipri sveikata ir klestėjimas; Jeigu jų daug – būsite laimingi; Blizgančias žvaigždes sapnuoti – džiaugsmas; Jeigu sapnuojate paslaptingai žybčiojančias ir užgesusias žvaigždes – laukite paslaptingų įvykių ir permainų; Jei matote danguje daug žvaigždžių, kurios trumpam išnyksta ir jų vietoje atsiranda angelai, o vėliau vėl matote žvaigždes – gyvenimo kelias, …

Žvakė

Sapnuoti žvakę ir uždegti – Jus neteisingai apkaltins; Kita reikšmė – rasite naujų draugų; Žvakę užgesusią matyti – kankins prisiminimai; Jei sapne žvakė baigianti degti – ilgas gyvenimas; Sulaužytą žvakę sapnuoti – išdavystė; Jei žvakė blykčiojanti – gedulas; Žvakę gauti dovanų – žmonių palankumas; Žvakė degančią matyti – atsitiktinumas suves su senais draugais, turėsite pramogų; …

Žmogžudys

Apsiginklavusį matyti – saugokis netikėto užpuolimo; Žmogžudžių užpultam būti – greit pasirūpink paslėpti savo turtą, kad neįvyktų apiplėšimas; Matyti žmogžudį suimtą – visų pavojų pašalinimą.

Žmona, pačia

Žmoną su kūdikiu matyti – didelį džiaugsmą; Žmoną didelę ir storą turėti – tavo gyvenimas pagerės; Prie žmonos meilintis – laimingą ir gerą gyvenimą; Žmoną sumušti – greit neteksi savo vyriško būvio; Žmoną piktą ir nusiminusią matyti – saugokis keršto, kad nuo jo nenukentėtum.

Žmonės

Daug žmonių regėti – ginčai ir barniai; Juodai apsivilkę – blogos naujienos; Skiepyti žmogų – pasirūpink apsisaugoti nuo visokių limpamų ligų; Pasikorusį žmogų matyti – netikri draugai.

Žolė

Regėti ją – saugokis apgavikų; Pjauti – gyvenimo pagerėjimas; Gulėti vešlioj žolėj – meilių santykių pradžia; Nuvytusi – liga ir silpnybė; Išdžiūvusi žolė – nusiminimas; Jeigu žolė žalia ir vešli – geras ženklas; Jeigu sapnuojate, kad vaikštote po žalias lankas ir vietomis matote nuvytusią žolę – gresia liga; Prekybininkams sapnas pranašauja daug turto; Literatams ir …

Žiūrėjimas

Pro grotas – daug neteksi per savo neprieinamumą.

Žiurkės

Matyti jas – netikėti priešai, kurie nori ką nors pikta tau padaryti; Žiurkę pagauti – priešų nugalėjimas; Būti sapne žiurkės užpultam – saugokis nepadorių moterų; Matyti daug žiurkių – priešų sunaikinimą; Matyti žiurkių užpultą kareivį – saugokis ištvirkusių moterų.

Žirklės

Kirpti jomis – pinigai; Galąsti jas – ginčai, vaidai; Regėti – bėdos nematysi.

Žirneliai

Vartoti juos – bus koks nemalonumas.

Žirniai

Regėti arba raškyti jų ankštis – turto padidėjimas; Valgyti – būsi nekaltai kaltinamas bjauriu darbu; Žydį – įmonės klotis.

Žiogas

Girdėti arba jį matyti – gyvenimo apsunkinimas; Žiogą matyti ką nors įsikandusį – saugokis slaptų vagių, kad netektų nukentėti; Žiogą šokantį per šieną matyti – saugokis visokių limpamų ligų; Žiogą pagauti ir duoti nuo rankos karpą nukąsti – karpų išnykimą.

Žiniuonė

Matyti sapne žiniuonę – įspėjimas, kad be kitų pagalbos nepavyks surasti teisingo sprendimo; Jei sapne nusivylėte žiniuone, – stenkitės būti savarankiškesni. jeigu sapnuojate, kad geriate žiniuonių pagamintus vaistus, – Jūsų laukia nelaimės;

Žibuoklės

Skinti jas – rasti laimę meilėj; Gauti jų – netekti vietos; Puoštis jomis – laimėti per kuklumą.

Žiedas

Ji dovanotam būti – tau nori ką įkalbėti;Geležinį vestuvinis žiedas – sunkiai kovosite dėl gyvenimo; Pirkti žiedą – įsimylėsi. Žiedas – meilės simbolis, bet ir amžinos problemos Susižieduoti sapne – gyvenimo malonumai; Rasti žiedą – vaidas; Parnešti – pagarbos netekti; Auksinis žiedas – garbės ir laimės ženklas; Jeigu sapne mūvite ant rankų daug Žiedų – …

Žiema

Nevedėliams – piktos žmonos; Vedusiems – rūpesčiai.

Žindymas

Moteriai žindyti sapne kūdikį – galite susirgti. Sapnuoti šį sapną žindančiai moteriai – didesnį dėmesį reikia skirti vaiko priežiūrai. Ištekėjusiai moteriai žindyti vaiką – laimė, netekėjusiai – greit ištekėsite. Žindyti svetimą vaiką – neužmirškite našlaičių, skirkite jiems savo dėmesį ir meilę. Žindyvę sapnuoti – liūdesys, taip pat reiktų susimąstyti ir rasti išeitį iš keblios padėties. …

Žemuogės

Valgyti – nemaloni naujiena; Daugybė jų – įsimylėsi; Rinkti jas – negalavimas; Labai didelės – esi išdidus; Duoti jų kam – tave mini geruoju.